MIRVI ontwerpt, schrijft en redigeert

  • canon-oldambta
  • canon-oldambtb
  • canon-oldambtc
  • canon-oldambt2
  • canon-oldambt3
  • canon-oldambt4
  • canon-oldambt5
  • canon-oldambt6
  • canon-oldambt

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt is in het leven geroepen door de Stichting Geschiedschrijving Oldambt. Het doel van het CHC is het bevorderen van de geschiedschrijving over het Oldambt in de breedste zin van het woord. In 2009 startte een werkgroep met het opstellen van een eigen Canon van het Oldambt.

www.historischcentrumoldambt.nl

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt wilde graag een eigen Canon van het Oldambt maken. Daarom startte in 2009 een werkgroep met het bepalen van de belangrijkste thema's voor de canon. Nadat alle historische hoogtepunten op een rijtje waren gezet, konden de schrijvers aan het werk. Ruim 20 mensen schreven over de Oldambtster geschiedens in 43 vensters. En in augustus 2011 was het dan zover: MIRVI kon aan de slag met het ontwerp van het boek.

Elk thema een eigen kleur

Het verhaal begint in de prehistorie toen nomadische jagers in het Oldambt bivakkeerden op zoek naar voedsel en eindigt na vele omzwervingen in de moderne tijd. De verhalen of vensters zijn thematisch ingedeeld. Elk thema heeft een eigen kleur gekregen, zodat direct duidelijk is in welk thema een venster thuishoort. Deze kleuren zie je ook terug in de inhoudsopgave van het boek.

Het boek kopen?

Meer informatie over de verkoop van het boek is te vinden op de website van het CHC.

Boekontwerp Grafisch ontwerp