MIRVI ontwerpt, schrijft en redigeert

 • rvec-01
 • rvec-02
 • rvec-03
 • rvec-04
 • rvec-05
 • rvec-06
 • rvec-07
 • rvec-08
 • rvec-09
 • rvec-10
 • rvec-11

Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap in Hoogeveen. De missie van het RvEC is een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Succesvol van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, en van daaruit weer verder naar het vervolgonderwijs en/of het bedrijfsleven. De school heeft een breed onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot gymnasium.

www.rvec.nl

Het Roelof van Echten College was al een aantal jaren heel bewust en gericht met communicatie bezig. De boodschap van de school 'Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind' was sinds 2009 het uitgangspunt voor alle communicatiemiddelen. Ook de huisstijl werd daarop aangepast.

Toch bleef het logo hetzelfde en die paste niet meer goed bij wat de school wilde uitstralen. Omdat de school door nieuwbouwprojecten voor alle locaties letterlijk een ander huis krijgt, was het de hoogste tijd om in 2014 ook een nieuwe huisstijl te lanceren: een nieuw logo, een nieuw kleurenpalet, nieuwe vormgeving en een vernieuwde website, passend bij het RvEC van 2014.

Het verhaal achter het logo

In het nieuwe logo verbindt de school haar naam aan haar christelijke identiteit en belangrijkste missie. De dubbele C weerspiegelt niet alleen de christelijke identiteit, maar laat ook zien dat de school zich ervan bewust is dat ze een belangrijke schakel is in de succesvolle leerloopbaan van haar leerlingen. Dat betekent dat het RvEC zich inzet voor een goede overgang vanuit het basisonderwijs en dat de school leerlingen begeleidt naar een passende vervolgopleiding of baan. In de tussentijd wil het RvEC een school zijn waar ieder kind zich prettig voelt en de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. 

Implementatie huisstijl

Een nieuwe huisstijl is meer dan alleen maar een nieuw logo. De volledige huisstijl werd vernieuwd en is terug te zien in onder andere informatiebrochures, briefpapier, visitekaartjes, banners en vlaggen. Ook de schoolmagazines worden in de nieuwe huisstijl opgemaakt. En natuurlijk is er een nieuwe website. Die werd ontworpen door BOP/MIRVI, de technische realisatie was in handen van WIS. Het resultaat mag er zijn: www.rvec.nl 

martin-weringKers op de taart

Communicatiemedewerker Martin Wering ziet de nieuwe huisstijl als kers op de taart van vijf jaar pr en communicatie.

In het personeelsmagazine zegt hij het volgende:

"Het Roelof van Echten College slaagt er niet in om haar boodschap aan de belangrijkste stakeholders (ouders, leerlingen, personeel en basisonderwijs) over te brengen. Een van de oorzaken daarvan is dat de school zich niet herkenbaar profileert, passend bij de gewenste identiteit." Het is een van de conclusies uit het imago-onderzoek dat in 2009 werd uitgevoerd. In de jaren daarna hebben we diverse activiteiten ondernomen om daar verandering in te brengen. We zijn begonnen met de herformulering van onze missie & visie en hebben dat vertaald in een concrete boodschap: 'Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind'. We hebben de contacten met het basisonderwijs verbeterd en onze externe communicatie geprofessionaliseerd.

De invoering van de nieuwe huisstijl in januari vormde de kers op de taart. Die huisstijl zorgt ervoor dat we op een moderne, frisse en herkenbare manier onze boodschap kunnen uitdragen. Op een manier die past bij het RvEC van vandaag en van morgen.

Samenwerking RvEC, BOP en MIRVI

De ontwikkeling van de nieuwe huisstijl werd al ingezet toen Mirjam nog bij BOP onderzoek en communicatie werkte. Toen Mirjam 100% zelfstandig werd, mocht MIRVI in opdracht van BOP de huisstijlontwikkeling verder uitvoeren. 

Grafisch ontwerp Huisstijl Magazine Brochure/folder Logo