Campus Kollum

Hoe informeer je toekomstige leerlingen over een nieuw schoolgebouw dat nog in aanbouw is? Een gebouw waarin je samen met de andere school voor voortgezet onderwijs in het dorp gaat ‘wonen’? Dat is het vraagstuk waar het Lauwers College in Kollum en !mpulse Kollum (onderdeel van OSG Piter Jelles) voor staan in het najaar van 2018. Campus Kollum is het nieuwe centrum voor cultuur en educatie in Kollum. Vanaf augustus 2019 gaan alle leerlingen van het Lauwers College en !mpulse Kollum hier naar school. Daarnaast biedt de Campus onderdak aan Dorpshuis De Colle en Bibliotheek Noord Fryslân.

Meedenken over de communicatie

MIRVI heeft een paar jaar eerder de nieuwe huisstijl voor het Lauwers College ontwikkeld en is sindsdien vaste vormgever van de school. Niet zo vreemd dus dat de directeur van locatie Kollum mij vraagt mee te denken over de communicatie vanuit de scholen over de nieuwe Campus.

Ik mag aanschuiven bij de teamdagen die beide scholen samen hebben georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en samen afspraken te maken over hoe ze straks gebruik gaan maken van dezelfde ruimtes. Ik mag sfeer proeven, alle informatie in me opnemen en na afloop al mijn indrukken verwerken in teksten die beide scholen kunnen gebruiken in hun voorlichtingscampagnes richting groep 8-leerlingen.

Samen door één deur

In Campus Kollum gaan de scholen straks letterlijk door één deur en maken ze gebruik van dezelfde ruimtes en leslokalen. Daarom stemmen ze hun lesroosters op elkaar af en maken ze afspraken over hoe ze met elkaar omgaan. Ze zien de verhuizing als een unieke kans om samen te werken en de leerlingen nog meer te kunnen bieden. Maar ook al gaan de twee scholen straks samen wonen en samen leven, ze blijven ook gewoon twee aparte scholen. Het Lauwers College de christelijke school voor mavo en vmbo in alle richtingen en !mpulse Kollum de openbare school voor mavo, havo en vwo.

Gezamenlijke flyer

Die boodschap moet duidelijk gecommuniceerd worden naar leerlingen en hun ouders. Daarom maakt MIRVI een gezamenlijke flyer die beide scholen kunnen uitdelen, samen met de folder over hun eigen onderwijsconcept. Ik schrijf de teksten, selecteer een aantal artist impressions van de architect en geef alles vorm in een nieuwe, neutrale stijl. Van elke school kies ik één huisstijlkleur (!mpulse-roze en Lauwers-geel) en voeg daar een derde kleur aan toe (cyaanblauw).

En de scholen? Die zijn blij. Zo blij dat ik ook de voorlichtingsfolder voor !mpulse Kollum mag vormgeven en mag meedenken over de website van Campus Kollum.

Het resultaat:

flyer voorkant flyer achterkant