Het RvEC in een nieuw jasje

Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap in Hoogeveen. De school is al een aantal jaren heel bewust en gericht met communicatie bezig. De boodschap van de school ‘Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind’ vormt sinds 2009 het uitgangspunt voor alle communicatiemiddelen. Ook de huisstijl wordt daarop aangepast.

Toch blijft het logo hetzelfde en dat past niet meer goed bij wat de school wil uitstralen. Omdat de school door nieuwbouwprojecten voor alle locaties letterlijk een ander huis gaat krijgen, is het in 2014 de hoogste tijd om ook een nieuwe huisstijl te lanceren: een nieuw logo, een nieuw kleurenpalet, nieuwe vormgeving en een vernieuwde website.

logo RvEC

Het verhaal achter het logo

In het nieuwe logo verbindt de school haar naam aan haar christelijke identiteit en belangrijkste missie. De dubbele C weerspiegelt niet alleen de christelijke identiteit, maar laat ook zien dat de school zich ervan bewust is dat ze een belangrijke schakel is in de succesvolle leerloopbaan van haar leerlingen. Dat betekent dat het RvEC zich inzet voor een goede overgang vanuit het basisonderwijs en dat de school leerlingen begeleidt naar een passende vervolgopleiding of baan. In de tussentijd wil het RvEC een school zijn waar ieder kind zich prettig voelt en de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Implementatie huisstijl

Een nieuwe huisstijl is meer dan alleen maar een nieuw logo. De volledige huisstijl wordt vernieuwd en is terug te zien in onder andere informatiebrochures, briefpapier, visitekaartjes, banners en vlaggen. Ook de schoolmagazines worden in de nieuwe huisstijl opgemaakt en er komt een nieuwe website.

RvEC brochures

Kers op de taart

Toenmalig communicatiemedewerker Martin Wering zag de nieuwe huisstijl als kers op de taart van vijf jaar pr en communicatie. In het personeelsmagazine zegt hij het volgende:

Het Roelof van Echten College slaagt er niet in om haar boodschap aan de belangrijkste stakeholders (ouders, leerlingen, personeel en basisonderwijs) over te brengen. Een van de oorzaken daarvan is dat de school zich niet herkenbaar profileert, passend bij de gewenste identiteit.”

Dat is een van de conclusies uit het imago-onderzoek dat in 2009 werd uitgevoerd. In de jaren daarna hebben we diverse activiteiten ondernomen om daar verandering in te brengen. We zijn begonnen met de herformulering van onze missie & visie en hebben dat vertaald in een concrete boodschap: ‘Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind’. We hebben de contacten met het basisonderwijs verbeterd en onze externe communicatie geprofessionaliseerd.

De invoering van de nieuwe huisstijl in januari vormde de kers op de taart. Die huisstijl zorgt ervoor dat we op een moderne, frisse en herkenbare manier onze boodschap kunnen uitdragen. Op een manier die past bij het RvEC van vandaag en van morgen.

RvEC magazinesSamenwerking RvEC, BOP en MIRVI

De ontwikkeling van de nieuwe huisstijl wordt al ingezet als Mirjam nog bij BOP onderzoek en communicatie werkt. Als Mirjam 100% zelfstandig wordt, mag MIRVI in opdracht van BOP de huisstijlontwikkeling verder uitvoeren.

Op het Roelof van Echten College werken we al jaren samen met Mirjam. En dat bevalt erg goed. Mirjam is meer dan alleen een vormgever. Ze verdiept zich in de organisatie, luistert goed naar je wensen, denkt daarin kritisch mee en vertaalt dat in schitterende producten, waar je als organisatie trots op kunt zijn. Daarnaast staat ze voor betrouwbaarheid en flexibiliteit. Ik raad haar zonder twijfel aan, succes gegarandeerd.
Martin WeringRoelof van Echten College

 

MEER QUOTES